Na podstawie §14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) MNiSW w dniu 23 grudnia 2015 roku ogłosiło wykaz punktowanych czasopism naukowych. Rocznik Ochrona Środowiska otrzymał 15 pkt. - część A; pozycja 9867.

Informujemy, że Rocznik Ochrona Środowiska vol. 17 - 2015 rok (wersja elektroniczna) dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępny jest pod adresem: http://ros.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=26&Itemid=120&lang=pl