Rocznik Ochrona Środowiska

strona

Aktualności

 

Warunki publikowania w Roczniku Ochrona Środowiska Tom 18 Rok 2016

 

 • Artykuły w Roczniku publikowane są w języku angielskim lub polskim. Każdy zgłoszony artykuł kierowany jest do dwóch recenzentów – wyłącznie profesorów. Recenzenci nie są afiliowani w tej samej instytucji co autor (autorzy) recenzowanego artykułu (lista recenzentów). W przypadku, gdy jedna z recenzji jest negatywna powołuje się trzeciego recenzenta – tzw. rozjemcę, przy czym trzeci recenzent nie jest informowany o fakcie, że istnieje recenzja negatywna.
 • Warunkiem rozpoczęcia procedowania jest nadesłanie dwóch egzemplarzy maszynopisu pracy, wraz z pismem przewodnim autorów publikacji, na adres:
  Wydawnictwo Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska ul. Kołłątaja 1/1 75-448 Koszalin
  lub
  Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów Politechniki Koszalińskiej, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin.
  Wersję elektroniczną należy przesłać na adres: redakcja@ros.edu.pl.
  Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac: 31.10.2015.
 • Artykuły należy przygotować zgodnie z Wytycznymi dla Autorów.
 • W pierwszej kolejności będą kwalifikowane własne prace oryginalne tj. wyniki badań procesowych, ich analiza oraz prace teoretyczne. Prosimy nie przysyłać prac przeglądowych oraz tzw. ocen stanu. Redakcja zastrzega sobie, że pomimo uzyskania dwóch pozytywnych recenzji, publikacje będą podlegać rankingowi redakcyjnemu i tym samym mogą nie być kwalifikowane do druku.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania skrótów, poprawek stylistycznych, uzupełnień oraz korekty przytaczanej hurtowo literatury (której związek z treścią publikacji jest wątpliwy), o ile zdaniem redakcji podniesie to wartość merytoryczną i poczytność czasopisma.
 • Ilość publikacji przeznaczona do druku w roku 2016 jest ograniczona możliwościami technicznymi redakcji i w określonym czasie lista prac przyjętych do procedowania zostanie zamknięta; o czym poinformujemy na stronie internetowej.
 • Dopiero po zatwierdzeniu pracy do druku, autorzy otrzymują informację dotyczącą kwoty, jaką należy wpłacić na konto Redakcji, celem opublikowania artykułu. Kwota za cały artykuł, liczący 12 stron, sformatowany zgodnie z Wytycznymi dla Autorów, wynosi 750 zł + 23% VAT. Dopłata za każdą kolejną stronę wynosi 75 zł + 23% VAT.
 • Autorzy, którzy przysyłają artykuły do Redakcji, zgadzają się na powyższe warunki procedowania.

Prosimy autorów, aby śledzić stronę internetową Rocznika, gdyż w przypadkach szczególnych, będą pojawiać się tam ewentualnie nowe komunikaty.

Informacje kontaktowe z Redaktorem Naczelnym czasopisma oraz Redaktorami poszczególnych działów są podawane zawsze na ostatnich stronach Rocznika zarówno w języku angielskim i polskim oraz na stronie www.

 za Redakcję
Redaktor Naczelny

prof. dr hab. inż. Tadeusz Piecuch
 
Opublikowane: 2015-06-26
 
Więcej ogłoszeń...